COMM-IT - Matt Verhaegh
Tel: +31 (0)493-695191
Mobiel: +31 (0)6 21586262
email: info@comm-it.nl


COMM-IT

COMM-IT is een dienstverlener opgericht door Matt Verhaegh. Het bureau richt zich met name op de High Tech en Medical Devices industrie. Hierin is gedurende meer dan 35 jaar ervaring opgedaan in vele projecten.

De diensten zijn (zie ook menu 'Diensten'):

  • Kwaliteitsmanagement, (Medical) Quality Assurance, (Medical) Regulatory Compliance, QMS
  • Project management volgens standaard of klantspecifieke project life cycles en projectmethodieken
  • Development Process Improvement
  • Advisering: haalbaarheidsstudies, plan van aanpak, projectdefinities, opstellen van projectspecificaties, project-audits, second opinion en quick scans
COMM-IT staat voor COMMITMENT: gemaakte afspraken worden nagekomen.
Noot: deze domeinnaam www.comm-it.nl komt binnenkort vrij. Indien u interesse heeft kunt u een email sturen naar matt @ verhaegh . nl (zonder de spaties).